Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  1. Şiraneci R, Hatipoğlu N, Hatipoğlu H, Dündar K, Baygın L, Yıldız C, Türel Ö. Acute arterial thrombotic purpura complicating varicella and the role of hyperbaric oxygen as an adjunctive therapy.The Turkish Journal of Pediatrics, 46, 256-8 (2004)
  2. Yılmaz Y, Özdemir N, Ekinci G, Baykal T, Kocaman C. Corticospinal Tract Involvement in a patient with 3-HMG Coenzyme A lyase Deficiency. Pediatric Neurology 35,139-141 (2006)
  3. Yılmaz Y, Kocaman C, Karabagli H, Ozek M. Is the brain biopsy obligatory or not for the diagnosis of Schilder’s disease? Review of the literature. Childs Nervous System 24(1):3-6 (2008)
  4. Kocaman C, Yılmaz Y. Etiological analysıs of presumed perinatal stroke.Brain&Development 34, 133-39(2012)
  5. Bicer S, Beşer ÖF, Arslan G, Aksüyek E, Kocaman C, Adal E, Şiraneci R. Subakut Sklerozan Panensefalitli Çocuklarda retrospektif klinik değerlendirme. Nobel Medicus 9 (1), 49-55 (2013)
  6. Türel Ö, Yıldırım C , Yılmaz Y, Külekçi S, Akdaş F, Bakır M. Clinical characteristics and prognostic factors in childhood bacterial meningitis: a multicenter study. Balkan Medical Journal 30 (1), 80-84 (2013)
  7. Ekinci O, Isık U,Gunes S, Kocaman C, Killi Y, Guler G. Self –concept in children and adolescents with epilepsy : The role of family functioning mothers ‘ emotional symptoms and ADHD , Brain & Development 38 (2016)