Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Önal Z, Önal H, Yıldız E, Kocaman Yıldız C, Şiraneci R. Prokalsitonin.Sendrom, 12:81-90 (2002)
 2. Yıldız C, Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Şiraneci R.Yenidoğan Sepsisi Erken Tanısında Prokalsitonin. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 46:90-97 (2003)
 3. Kerimoğlu G, Kavuncuoğlu S, Arslan G, Kocaman C, Yıldız H, Aksüyek E, Kaya A. Prematüre Bebeklerin Uzun Dönemdeki Nöromotor Gelişimleri. SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 14(1) :33-39 (2004)
 4. Hatipoğlu H, Hatipoğlu N, Pinçe O, Yıldız C, Yıldız H, Şiraneci R, Aldemir H, Kıyak A. Familial Hipofosfatemik Raşitizm: Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 10(1):51-53 (2004)
 5. Kocaman C, Yeşinel SY, Yeşinel S, Aksüyek E, Arslan G. Guillain Barre Sendroml Çocukların Klinik ve Elektrofizyolojik Özellikleri. SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 15(2): 91-97 (2005)
 6. Kocaman C, Yeşinel SY, Yeşinel S, Aksüyek E, Arslan G. Çocukluk Çağı Başlangıçlı Bir Multipl Skleroz Olgusu. Jinekoloji Obsetrik Pediatri Dergisi 11(2):81-84, (2005)
 7. Yolcu ÖÜ, Kocaman C, Arslan G, Aksüyek E. Topiramat’ın Üriner Sistem Taşları ile İlişkisi.Sendrom 17(11):70-75, (2005)
 8. Yılmaz Y,Kocaman C, Özdemir N. Carbamazepine in the treatment of the chorea and overview of the literature. Marmara Medical Journal 19 (1),27-29 (2006)
 9. Özdemir N, Kocaman C, Baykal T, Berber M, Yılmaz Y. Nöbet ve/veya Akut Ensefalopati ile Başvuran Hastalarda Nörometabolik Hastalıklar: Üç Vaka Sunumu.Çapa Çocuk Dergisi6(4):278-281 (2006)
 10. Kocaman C, Işık O, Arslan G, Aksüyek E, Şiraneci R .‘Ischemic stroke associated with the use of short term oral methylphenidate’ Gülhane Tıp Dergisi 48:169-171 (2006)
 11. Kocaman C, Yolcu ÜÖ, Arslan G, Aksüyek E, Adal E. Akut Dissemine Ensefalomiyelit Olgu sunumu. Göztepe Tıp Dergisi, 21(2):99-101 (2006)
 12. Köroğlu S, Arslan G, Aksüyek E, Kocaman C, Adal E. Çocuklarda antiepileptik ilaçların serum lipid profiline etkisi. Jinekolojik Obstetrik Pediatri Dergisi (JOP) 12(3): 114-119 (2006)
 13. Kocaman C, Yılmaz Y, Akman İ, Canpolat C. Çocuklarda inme etyolojisinde doğal inhibitör eksikliği:üç olgu sunumu. Türk Pediatri Arşivi 42(4):165-169 (2007)
 14. Biçer S, Kocaman C, Arslan G, Aksüyek E, Uzuner S. A Case of Neurocutaneous Melanosis Case Report. Yeditepe Medical Journal, 5(18): 417-420 (2011)