Hakkımda


canan-kocaman-yildirim1974 yılında Hatay’da doğmuştur. Lise öğreniminin ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini 1997 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise 1997-2002 yılları arasında İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde yapmış ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmuştur.

2002-2004 yılları arasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak aynı hastanede Çocuk nörolojisi ünitesinde çalışmalarına devam etmiş olan Uzm. Dr. Canan YILDIRIM, 2004-2007 yılları arasında ise Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Nörolojisi üst ihtisasını almıştır.

Mecburi hizmet yükümlülüğünü 2008-2010 yılları arasında Diyarbakır Çocuk Hastanesi’nde yerine getirmiş olan Uzm. Dr. Canan YILDIRIM, 2010 yılında kısa süreli olarak Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 2010-2013 yılları arasında ise Erdem Hastanesi’nde görev yapmıştır. 2010-2014 yılları arasında Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nda akademik kurul üyesi ve nörolojik tıbbi danışman olarak çalışmalar yapmış, kurumun erken müdahale ünitesinin kurulumunda ve geliştirilmesinde, serebral palsi değerlendirme konseyinde aktif olarak görev almıştır.

Uzm. Dr. Canan YILDIRIM, 2013 yılından beri Atasehir’de hizmet veren özel kliniğinde ekibinde yer alan bir psikolog ve EEG teknisyeni ile beraber 0-18 yaş arası çocuk nörolojisini ilgilendiren sorunlarda nörolojik muayene, elektorensefalografi çekim ve değerlendirilmesi, gelişim testleri, bireysel ve aile terapileri alanlarında başarılı çalışmalarına devam etmektedir.

Ayrıca kendisi Türk Çocuk Nörolojisi Derneği, Türk Tabipler Birliği, Türk Pediatri Kurumu, European Pediatric Neurology Society, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ve Türk Uyku Tıbbı Derneği üyesidir

EĞİTİM

1996-2002 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)

2003-2008 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi

2009-2012 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji (Yenidoğan) Yan Dal Eğitimi

ÇALIŞTIĞIM KURUMLAR

2014-Halen İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi (Neonatoji Uzmanı-Doç. Dr.)

2012-2014 Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi (Neonatoloji Uzmanı)

2009-2012 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Neonatoloji Yan Dal Asistanı)

2009 Ayaş Devlet Hastanesi (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)

2003-2008 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Pediatri Araşt. Görevlisi)

Mart 2020 - Devam : Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Part Time Öğretim Görevlisi

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

Türk Neonatoloji Derneği

Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Selektif İmmünoglobulin M (IgM) eksikliği: 22 hastanın klinik ve immünolojik bulgularının değerlendirilmesi

YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Yenidoğanda İndirekt Hiperbilirubinemide Konvansiyonel ve LED Fototerapi Öncesi ve Sonrası Total Oksidan ve Antioksidan Durumun Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Kontrollü Çalışma