Erken Müdahale’de Fizyoterapi Uygulamaları

Erken Müdahale’de Fizyoterapi Uygulamaları
Erken Müdahale’de Fizyoterapi Uygulamaları

Erken müdahele sürecinde riskli olarak tanımlanan bebeklerin, kaba ve ince motor hareketleri, psikososyal gelişimleri değerlendirilir. Bu değerlendirmeler; gelişimdeki gerilikleri tanımlamak, çocuğa özgü terapi uygulamalarını belirlemek ve ilerlemelerini gözlemlemek için önemlidir.

Erken müdahale programına karar verirken klinik tecrübelerden faydalanılır. Erken müdahale kapsamında, Bobath Nörogelişimsel Tedavi(NGT/Bobath) yöntemi geniş yer tutmaktadır. NGT/Bobath; kişisel olarak çocuğun ihtiyaçlarına göre belirlenen her bebeğin özel problemlerine yönelik bir yaklaşımdır.

Değerlendirmede gözlem ve anamnez bilgileri önem taşımaktadır.

Gözlem; bebeğin ilk geldiği anda,ebeveynin kucağında başlar.

 • Anne ile bebeğin ilişkisi
 • Bebeğin taşınma ve tutuluş şekilleri
 • Aile günlük yaşam aktivitelerini nasıl gerçekleştiriyor (giyinip soyunma,beslenme gibi)
 • Bebeğin spontan hareketleri kronolojik ayı ile uyumlu mu?
 • Postürü nasıl? Asimetri var mı?
 • Kas tonusu nasıl? Gevşek mi kasılı mı?
 • Görsel ve işitsel problemleri var mı?
 • Destek noktalarını kullanıyor mu?
 • Kollar ve bacaklar arasında fark var mı?

Gibi birçok alanlara bakılır.

Bu değerlendirmenin sonucunda bebeğe uygun tedavi programı belirlenir ve aileye kullanması gereken terapi yaklaşımı ve destekleyici aparatlar önerilir.

Erken Müdahale Kapsamında Neler Yapılır? 

 • Pozisyonlamalar
 • Özel tutuş şekilleri
 • Duyusal girdiği artırmaya yönelik dokunmalar
 • Myofasiyal gevşetmeler
 • Günlük yaşam adaptasyonları
 • Fonksiyonal aktiviteler
 • Fasilitasyonlar
 • Stimülasyon
 • İletişim
 • Aile eğitimi

Pozisyonlama

 • Sırt üstü,yüz üstü ve yan yatışta yapılır.
 • Kas tonusunu düzenleyerek stabilizazyonu artırır.
 • Orta hat oryantasyonunu sağlar.
 • Postür organizasyonunu geliştirir.
 • Duyu girdisini artırır.
 • Solunum ve beslenme problemlerini en aza indirger.

Özel Tutuş Şekilleri

 • Bebeğin vücudunun yerçekimine göre adaptasyonunu sağlayarak hareketi kolaylaştırıcı, açığa çıkarıcı tutuş şekilleridir.Bir hareketten diğerine geçerken hareketin akıclığını sağlamaktadır.

Dokunma

 • Duyu girdisini artırmak için derin dokunmalar masaj ve sıvazlamalar önemlidir. Bebekler dokunmaya karşı aşırı hassas olabilirler.Özellikle ağız bölgesi,avuç içi ve ayak tabanında hassaslık görülebilir.Çabuk irite olan bebeklerde hafif ritmik sallama,yüz ve vücuda dokunma önerilebilinir.

Günlük Yaşam Adaptasyonu 

 • Terapi esnasında verilen hareketler çocuğun günlük yaşamında kullandıklarını desteklemelidir. Giyinip soyunması altının değiştirilmesi,beslenmesi,uyuması gibi aktiviteleri içermektedir.

Fonksiyonel Aktiviteler

 • Çocuk=Oyun demektir. Bebekler doğdukları andan itibaren görerek, duyarak dokunarak öğrenirler. Bebekle her oyun oynandığında beyindeki hücreler arasında bağlantılar oluşur, güçlenir ve bebeğin gelişimine büyük katkı sağlar. Bu bağlantıların ileriki yaşlarda oluşması daha zordur. Ayına uygun oyun ve oyuncaklar aileye önerilir.

Fasilitasyon

 • Hareketin kolaylaştırılmasıdır. Kas ve eklemlerin fonksiyonel hareket içerisinde hareketi kolaylaştırmak hedeflenir.Çocuğun vücudunu algılaması sağlanır.

Stimülasyon

 • Taktil,vestibüler,vibrasyon,proproseptif uyarı,ses aracılığı ile bebeğin ihtiyacına göre uyarıların verilmesi sağlanır.

İletişim

 • Çocuk ve aile ile olan tüm iletişim yollarını kapsar. Terapi esnasında aileye model olunduğu unutulmamalıdır.Bebekle dialoğa geçerken ses ve mimikleri gerektiği kadar kullanmak gerekir.

Aile Eğitimi

 • Erken müdahele sürecinde ailenin katılımı ve işbirliği çok önemlidir. Erken müdahele sürecindeki tüm bebekler için ideal olarak bebeğin bakımını yürüten herkesin programa katılması istenir. İsteyen aileler seans sırasında evde uygulaması gerekenleri video kaydına alabilirler. Sürecin etkin şekilde faydalı olabilmesi için uygulamaların günlük yaşama doğru bir şekilde adapte edilmesi gerekir. Terapilerimiz aile ve çocuk merkezlidir. Terapi sırasında verilen hareketler günlük yaşamda kullanılmalıdır.Hareketler yumuşak ve yavaş yapılmalıdır. Hareketlerin ne amaçla yapıldığını açıklamak ailenin tedavi programına daha bilinçli katılmasını sağlamaktadır.
 • Süreç içinde ailenin tüm sorularına cevap verilir. Düşünülen olası problemler var ise aile bilgilendirilir ve izlemeleri gereken yol anlatılır. Sorunlarla ya da kaygıları ile başa çıkabilmeleri için isteyen aileler en baştan itibaren aile terapistinden destek alabilir.
 • Uygulanan terapi sıklığı, bebeğin gelişimine göre değişiklik göstermektedir. Problemin şiddetine göre aile bilgilendirilir,günlük yaşamda dikkat edilmesi ve evde yapılması gereken hususlar konusunda aile eğitimi verilerek riskli bebek takip programına alınır