Çocuklarda Baş Ağrısına Yaklaşım

Çocuklarda Baş Ağrısına Yaklaşım
Çocuklarda Baş Ağrısına Yaklaşım

Çocuklarda baş ağrısı sık görülen bir şikayettir. Baş ağrısına yaklaşımda anamnez, hikaye çok önemlidir. Ani başlangıçlı bir bölgeye lokalize olan ve nörolojk muayenesi normal olan çocuklarda genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu, sinüzit, göz bozukluğu, diş sorunları gibi nedenlerle baş ağrısı meydana gelir. Ani başlayan ve tekrarlayan baş ağrıslarında; migren akla gelmelidir. Toplumda 3-7 yaş arası çocukların %3’ünde, 7-11 yaş arası %4-11’inde ve ergenlik döneminde %8-23’ünde görülür.

Ne Zaman Görülür?

Ortalama başlangıç yaşı erkelerde 7 yaş, kızlarda ise 11 yaştır. Migrenli çocuklarda okulda gün kaybı durumu migreni olmayanlara göre iki kat artmıştır. Kronik ilerleyici bir baş ağrısında; Beyinde basınç artışı, yer kaplayan lezyon, tümör düşünülmelidir. Nörolojik muayenede çift görme, anormal refleksler, denge ve koordinasyon bozukluğu, vücudun bir yarısında güçsüzlük, nöbet geçirme de baş ağrısına eşlik eden bulgu ve belirtilerdir.

Kronik ilerleyici olmayan bir baş ağrısında; depresyon, gerilim tipi gibi psikojenik faktörler alır. Baş ağrısı ile gelen bir çocukta kendini ifade edebiliyorsa; ne hissettiği (örneğin zonklayıcı mı, iğne batar gibi mi, sıkıştırma tarzında mı), başın neresinde olduğu, ne kadar sürdüğü, sıklığı, eşlik eden bulantı,kusma, ses ve ışık hassasiyeti olup olmadığı, günlük aktivitelerine engel olup olmadığı sorgulanır.

Özellikle gece uykudan bir çocuk baş ağrısı ile uyanıyorsa bu bir beyinde yer kaplayan lezyon organik neden açısından bir alarm işareti olarak sayılır ve beyin görüntülemesi ( bilgisayarlı tomografi veya MRG) istenir. Bunun dışında her baş ağrısında çocuğun nörolojik muayenesi de normal ise beyin görüntülemesi yapmak gereksizdir. Baş ağrısı olan her çocukta nörolojik muayenede her hastanın oftalmoskop ile göz dibi incelemesi ve tansiyon ölçümü yapılmalıdır.

Çocuklarda da nadiren hipertansiyon olabilir ve buna bağlı baş ağrısı görülebilir. Kan tetkiklerinde açlık kan şekeri ve rutin tam kan sayımı değerlendirilir. Çocuk izleme alınır. En az 21 gün süre ile baş ağrısı günlüğü tutması istenir. Migren tanısı alan çocuklarda ataklar haftada birden fazla ve günlük hayatını etkileyecek boyutta ise 3-6 aylık sürekli koruyucu ilaç tedavisi özellikle okul döneminde planlanır.

Gerilim tipi baş ağrısı olan çocuklarda stres ile baş etme yolları spor ve sanatsal faaliyetlere yönlenme önerilir.

Gerekirse psikologla terapi vealtta yatan depresyon durumunda ise çocuk psikiyatristi uzmanı görüşü istenir.